Hva er en ortoptist?

Ortoptisten undersøker og behandler alle aldersgrupper, spesielt barn, med synsvansker, samsynsproblemer og skjeling.

Mange barn vil trenge lang og tett oppfølging, hvilket krever et godt og nært samarbeid med ortoptisten.

Arbeidet består av:

  • ​Opptrening av skarpsynet hos barn (amblyopi behandling)
  • Undersøkelse, diagnotisering og behandling av skjeling (strabisme) hos barn og voksne
  • Utredning av synsproblematik ved lese- og skrive vansker
  • Utredning for skjele operasjon (strabisme operasjon)
  • Utredning av nevrologiske tilstander, skader eller annen generell sykdom som påvirker synet

Tverrfaglig samarbeid

Ortoptisten jobber tett sammen med øyeleger og optikere ved klinikken, men har også tverrfaglig samarbeid med helsesykepleiere/helsestasjon, synspedagoger, andre legespesialister og PPT.